Πραγματοποίηση οργανωμένων εκδρομών και περιηγήσεων σε τόπους τουριστικού ενδιαφέροντος όπως μουσεία, μνημεία και αξιοθέατα. Η μετακίνηση πραγματοποιείται με τη χρήση των οχημάτων της εταιρείας τα οποία διαθέτουν ειδικές προδιαγραφές για ένα άνετο και ασφαλές ταξίδι. Στην υπηρεσία συμπεριλαμβάνεται η δυνατότητα ξενάγησης των επισκεπτών από επαγγελματίες ξεναγούς καθώς και η αποτελεσματική ικανοποίηση οποιαδήποτε επιθυμία τους.