Μετακίνηση συνέδρων και εκθετών σε χώρους διεξαγωγής σεμιναρίων, συνεδρίων, εκθέσεων και εκδηλώσεων.  Η μετακίνηση πραγματοποιείται με τη χρήση ειδικά διαμορφωμένων οχημάτων της εταιρείας. Σκοπός της υπηρεσίας είναι η ταχύτερη και ολοκληρωμένη μετακίνηση του πελάτη στον χώρο που πραγματοποιείται η εκδήλωση χωρίς καθυστερήσεις και άγχος.