Μετακίνηση μαθητών – ανηλίκων με ή χωρίς τη παρουσία συνοδού. Η μετακίνηση γίνεται με σκοπό την παράδοση των μαθητών-ανηλίκων στο χώρου του σχολείου ή σε οποιαδήποτε άλλη εξωσχολική δραστηριότητα επιθυμεί ο κηδεμόνας. Η μετακίνηση πραγματοποιείται με ειδικά διαμορφωμένα οχήματα τα οποία ακολουθούν τους απαραίτητους κανονισμούς ασφαλείας.