Μεταφορά αντικειμένων, φακέλων, ασυνόδευτων δεμάτων, παραγγελιών και κατοικίδιων ζώων (με ή χωρίς συνοδό) σε οποιονδήποτε προορισμό της Ελλάδας επιλέξει ο πελάτης. Η υπηρεσία πραγματοποιείται με τη χρήση ειδικά διαμορφωμένων οχημάτων σε ένα περιβάλλον εχεμύθειας και ασφάλειας. Ο χρόνος παράδοσης εξαρτάται από την απόσταση της επιλεγμένης τοποθεσίας.